Kas yra LETA?

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA, angl. LERA) yra asociacija, vienijanti asmenis, vykdančius edukacinius tyrimus. Asociacijos nariai buriasi siekdami gerinti edukacinių tyrimų kokybę vardan ugdymo tobulinimo ir švietimo pažangos.

LETA yra kolektyvinė Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) narė. Narystė LETA asociacijoje reiškia ir narystę EERA asociacijoje. Apie EERA: https://eera-ecer.de

EERA yra kolektyvinė Pasaulinės edukacinių tyrimų asociacijos WERA narė. Narystė LETA asociacijoje reiškia ir narystę WERA asociacijoje. Apie WERA: https://wera.site-ym.com/

EERA yra kolektyvinė Europos Socialinių ir humanitarinių mokslų aljanso EASSH narė. Narystė LETA asociacijoje reiškia ir narystę EASSH aljanse. Apie EASSH: http://www.eassh.eu/

LETA yra Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų asociacijų sąjūdžio narė. Todėl LETA nariai yra šio sąjūdžio dalyviai.

Naujienos

Naujienų prenumerata

Vardas *

El. paštas *

Tapkite LETA nariu

Norėtumėte tapti mūsų puikios
komandos nariu? Užpildykite šią el.
formą ir prisijunkite prie mūsų!

Pildyti formą

LETA partneriai