Kontaktai

LETA sekretorė  dr. Rasa Pranckūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas) rasapr@gmail.com – pagrindinis kontaktinis asmuo

LETA iždininkė Diana Saveikienė (Klaipėdos universitetas) dianasaveik@gmail.com: finansai

Pagalbininkės:

  1. Lina Bairašauskienė (Klaipėdos universitetas) linuteb@yahoo.com: LETA narystės pažymėjimai
  2. Rūta Bružienė (Vilniaus universitetas) bruziene@fsf.vu.lt: LETA valdybos susirinkimų ir visuotinų susirinkimų protokolai
  3. Rasa Didžiulienė (Vytauto Didžiojo universitetas) didziuliene@gmail.com: informacija apie EERA, WERA, LETA konferencijas ir proginės naujienos LETA svetainėje
  4. Lina Grudulaitė (Mykolo Romerio universitetas) lina_grudulaite@yahoo.co.uk: LETA narių bendro sąrašo tvarkymas
  5. Aušra Kardašienė (Šiaulių universitetas) ausra1kardasiene@gmail.com: informacija apie LETA narystę
  6. Oksaną Liutkevičienė (Lietuvos sporto universitetas) liutkeviciene@lsu.lt: LETA narių registras
  7. Vilma Sukackė (Kauno technologijos universitetas) mikasyte@ktu.lt: pagrindinė doktorantų atstovė LETA 2019 konferencijos organizaciniame komitete
  8. Birutė Vitytė (Vytauto Didžiojo universitetas) vityte@vdu.lt: informacija LETA svetainėje