LETA Narystė

LETA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, sulaukę 18 metų, pripažįstantys LETA įstatus, aktyviai dalyvaujantys edukaciniuose tyrimuose ir mokantys nustatytus LETA narystės mokesčius.

LETA narystė yra metinė: nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Kad įsigaliotų metinė LETA narystė reikia:

  1. Užpildyti trumpą registracijos formą, kuri pateikiama LETA svetainėje skiltyje „Tapkite nariu“,
  2. Sumokėti 20 eurų metinį narystės mokestį (doktorantams ir aukštosiose mokyklose dirbantiems dėstytojams, kurie neturi daktaro laipsnio – 10 eurų). Senjorai neprivalo mokėti nario mokesčio, tačiau gali tai daryti laisvanoriškai.

Mokėjimo sąskaita LT44 7044 0600 0331 9616, AB SEB bankas, gavėjas –  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija.

Tapkite nariu

Švietimo vadybos ir lyderystės - vadovė V.Targamadze, VU
Socialinio ugdymo - vadovė O.Merfeldaitė, MRU
Įtraukaus ugdymo – vadovė A.Galkienė, VDU
Pedagogų profesinio tobulėjimo - vadovė G.Gedvilienė, VDU
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo - vadovė R.Makarskaitė-Petkevičienė, VU
Bendrojo ugdymo – vadovė A.Kazlauskienė, ŠU
Tyrimų metodologijos - vadovė L.Rupšienė, KU
Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos - vadovė L.Duoblienė, VU
Švietimo ir ugdymo istorijos - vadovė I.Stonkuvienė, VU
Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo - vadovė R.Brunevičiūtė, LSMU
Sporto edukacijos – vadovė A.Šarkauskienė, KU
Meninio ugdymo – vadovė V.Jucevičiūtė-Bartkevičienė, VDU
Mokymosi visa gyvenimą- vadovė P.Jucevičienė, KTU
Strateginių partnerysčių - vadovė A.Petruškevičiūtė, VDU
LETA strateginės plėtros - vadovas V.Bubnys, ŠU
Projektinės veiklos - vadovė E.Pranckūnienė, VŠI Mokyklų tobulinimo centras
Doktorantų – vadovė L.Bairašauskienė, KU