LETA Narystė

LETA nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, sulaukę 18 metų, pripažįstantys LETA įstatus, aktyviai dalyvaujantys edukaciniuose tyrimuose ir mokantys nustatytus LETA narystės mokesčius.

LETA narystė yra metinė: nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Nariu tampama, pateikus LETA valdybai prašymą priimti į LETA ir sumokėjus 10 eurų nario stojamąjį mokestį.

Narystė pratęsiama tik sumokėjus metinį 10 eurų nario mokestį. Mokėjimo sąskaita LT44 7044 0600 0331 9616, AB SEB bankas, gavėjas –  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija. Doktorantai nuo mokesčio atleidžiami.

Tapkite nariu

Švietimo vadybos ir lyderystės - vadovė B.Janiūnaitė, KTU
Socialinio ugdymo - vadovė E.Štuopytė, KTU
Įtraukaus ugdymo – vadovė A.Galkienė, VDU Švietimo akademija
Pedagogų profesinio tobulėjimo - vadovė G.Gedvilienė, VDU
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo - vadovė G.Šmitienė, KU
Bendrojo ugdymo – vadovė A.Kazlauskienė, ŠU
Tyrimų metodologijos - vadovė L.Rupšienė, KU
Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos - vadovė L.Duoblienė, VU
Informacinės technologinės edukacijos - vadovas A.Eidimtas, LSMU
Švietimo ir ugdymo istorijos - vadovė I.Stonkuvienė, VU
Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo - vadovė R.Brunevičiūtė, LSMU
Sporto edukacijos – vadovė A.Šarkauskienė, KU
Meninio ugdymo – vadovė R.Girdzijauskienė, LMTA
Mokymosi visa gyvenimą- vadovė Palmira Jucevičienė