Susitikimas su ŠMSM vice-ministre J.Urbanovič bei pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja L.Žadeikaite

Sausio 31 d. įvyko LETA ir Švietimo, mokslo bei sporto ministerijos atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo LETA prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė, vice-prezidentė doc.dr. Irena Stonkuvienė, projektinės veiklos tinklo vadovė dr. Eglė Pranckūnienė. Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atstovavo vice-ministrė prof.dr. Jolanta Urbanovič ir Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja prof.dr. Loreta Žadeikaitė. Dalykiškoje ir bendradarbiaujančioje atmosferoje buvo aptartos LETA ir ŠMSM bendradarbiavimo gairės , numatyti konkretūs bendri 2020 metų renginiai: bendra LETA ir ŠMSM konferencija, darbinis ŠMSM atstovų ir LETA valdybos bei tinklų komitetų pasitarimas, tarptautinio PISA tyrimo informacinis-metodologinis seminaras, naujausių disertacijų pristatymas ŠMSM, kt.