Tinklai

 1. Mokymosi visa gyvenimą – vadovė Palmira Jucevičienė
 2. Švietimo vadybos ir lyderystės – vadovė Brigita Janiūnaitė, KTU
 3. Socialinio ugdymo – vadovė Edita Štuopytė, KTU
 4. Įtraukaus ugdymo – vadovė Alvyra Galkienė, VDU Švietimo akademija
 5. Pedagogų profesinio tobulėjimo – vadovė Genutė Gedvilienė, VDU
 6. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo – vadovė Gražina Šmitienė, KU
 7. Bendrojo ugdymo – vadovė Aušra Kazlauskienė, ŠU
 8. Tyrimų metodologijos – vadovė Liudmila Rupšienė, KU
 9. Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos – vadovė Lilija Duoblienė, VU
 10. Informacinės technologinės edukacijos – vadovas Andrius Eidimtas, LSMU
 11. Švietimo ir ugdymo istorijos – vadovė Irena Stonkuvienė, VU
 12. Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo – vadovė Raimonda Brunevičiūtė, LSMU
 13. Sporto edukacijos – vadovė Asta Šarkauskienė, KU
 14. Meninio ugdymo – vadovė Rūta Girdzijauskienė, LMTA

Tinklų veiklos komitetai

AUKŠTOJO MOKSLO IR PROFESINIO MOKYMO TINKLAS

Vadovė – Raimonda Brunevičiūtė, prof.dr. (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nariai:
Inga Betrašienė, dokt. (Vilniaus kolegija)
Birutė Jatkauskienė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)
Alicija Ramanauskaitė, dr. (Karaliaus Mindaugo PMC)
Vilija Stanišauskienė, doc.dr. (Kauno technologijos universitetas)
Nijolė Petronėlė Večkienė,  prof. dr. (Trečiojo amžiaus universitetas) 

BENDROJO UGDYMO TINKLAS

Vadovė – Aušra Kazlauskienė, prof.dr. (Šiaulių universitetas)

Nariai:
Aldona Augustinienė, doc. dr. (Kauno technologijos universitetas)
Šarūnė Nagrockaitė, dr. (Vilniaus universitetas)
Ilona Tandzegolskienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Dalia Survutaitė, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas) 

IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO TINKLAS

Vadovė – Gražina Šmitienė, doc.dr. (Klaipėdos universitetas)

Nariai:
Rasa Braslauskienė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)
Ramutė Gaučaitė, doc.dr. (Šiaulių universitetas)
Rita Makarskaitė-Petkevičienė, doc.dr. (Vilniaus universitetas) 

MENINIO UGDYMO TINKLAS

Vadovė – Rūta Girdzijauskienė, prof.dr. (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas)

Nariai:
Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Jolita Kudinovienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Sandra Rimkutė-Jankuvienė, dr. (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Emilija Sakadolskienė,  doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Eirimas Velička (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

SOCIALINIO UGDYMO TINKLAS

Vadovė – Edita Štuopytė, dr. (Kauno technologijos universitetas)

Nariai:
Edita Gelbūdienė,  dr. (Kauno technologijos universitetas)

SPORTO EDUKACIJOS TINKLAS

Vadovė – Asta Šarkauskienė,  prof. dr. (Klaipėdos universitetas)

Nariai:
Romualdas Malinauskas, prof. dr. (Lietuvos sporto universitetas)
Rūtenis Paulauskas, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Sniegina Poteliūnienė, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)  

TYRIMŲ METODOLOGIJOS TINKLAS

Vadovė – prof.dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas)

Nariai:
Gintautas Cibulskas, doc. dr. (Kauno technologijos universitetas)
Simona Kontrimienė, dr. (Vilniaus universitetas)
Romas Prakapas, prof.dr. (Mykolo Romerio universitetas)
Aušra Rutkienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Vilma Žydžiūnaitė, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)