Aukštojo mokslo tinklas

Vadovė – Raimonda Brunevičiūtė, prof.dr. (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Inga Betrašienė, dokt. (Vilniaus kolegija)
Birutė Anužienė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)
Alicija Ramanauskaitė, dr. (Karaliaus Mindaugo PMC)
Vilija Stanišauskienė, doc.dr. (Kauno technologijos universitetas)
Nijolė Petronėlė Večkienė,  prof. dr. (Trečiojo amžiaus universitetas)