Doktorantų tinklas

Vadovė – Lina Bairašauskienė, dokt. (Klaipėdos universitetas)

Tinklo komiteto nariai:

Inga Bertašienė, dokt. (Mykolo Romerio universitetas)
Rūta Bružienė, dokt.  (Vilniaus universitetas)
Indrė Čergelytė–Podgrušienė, dokt.  (Mykolo Romerio universitetas)
Simas Garbenis, dokt.  (Šiaulių universitetas)
Kristina Grigaitė–Bliūmienė, dokt.  (Lietuvos sporto universitetas)
Monika Orechova, dokt.  (Vilniaus universitetas)
Nerijus Pipiras, dokt.  (Vytauto Didžiojo universitetas)
Diana Saveikienė, dokt.  (Klaipėdos universitetas)
Sandrita Škėrienė, dokt.  (Kauno technologijos universitetas)
Sandra Valantiejienė, dokt.  (Mykolo Romerio universitetas)