Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklas

Vadovė – Rita Makarskaitė-Petkevičienė, doc.dr. (Vilniaus universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Daiva Malinauskienė, prof.dr. (Šiaulių universitetas)
Ona Monkevičienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Sergėjus Neifachas, dr. (Vilniaus universitetas)
Gražina Šmitienė, doc.dr. (Klaipėdos universitetas)