Įtraukaus ugdymo tinklas

Vadovė – Alvyra Galkienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Jonas Ruškus, prof.dr.  (Vytauto Didžiojo universitetas)
Irena Kaffemanienė, doc. dr. (Šiaulių universitetas)
Asta Rauduvaitė,  prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Viktorija Piščalkienė, doc. dr. (Kauno kolegija)
Agnė Juškevičienė, dr. (Vilniaus universitetas)
Renata Kondratavičienė, dokt. (Vilniaus kolegija)