LETA strateginės plėtros tinklas

Vadovas – Remigijus Bubnys, prof.dr. (Šiaulių universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Lina Kaminskienė, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Tomas Butvilas, doc.dr.  (Mykolo Romerio universitetas)
Edita Butrimė, doc. dr. (Lietuvos sveikatos mokslų universiteas)
Aida Norvilienė, doc.dr. (Klaipėdos universitetas)
Lina Miltenienė, doc. dr. (Šiaulių universitetas)
Irena Leliūgienė, prof.dr.  (Mykolo Romerio universitetas)