Meninio ugdymo tinklas

Vadovė – Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Rūta Girdzijauskienė, prof. dr. (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas)
Sandra Rimkutė-Jankuvienė, dr. (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Emilija Sakadolskienė, doc. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Eirimas Velička, dr. (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
Ričardas Bartkevičius, prof. dr. (Vilniaus dailės akademija, Vytauto Didžiojo universitetas)