Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklas

Vadovė – Genutė Gedvilienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Sigitas Daukilas, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Rasa Didžiulienė, dokt. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Rimantė Pagirienė,  lekt. (Panevėžio kolegija)
Aldona Augustinienė, doc.dr. (Kauno technologijos universitetas)
Danguolė Gervytė, dr. (Vilniaus universitetas)