Projektinės veiklos tinklas

Vadovė – Eglė Pranckūnienė,  dr. (VšĮ Mokyklų tobulinimo centras)

Tinklo komiteto nariai:
Inga Bertašienė, dokt. (Vilniaus kolegija)
Ilona Tandzegolskienė, doc.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Inga Bartusevičienė, lektorė, dr. (World Maritime University)
Lina Garšvė, doc.dr. (Šiaulių kolegija)
Rita Kantanavičiūtė, dr. (Šiaulių universitetas)
Erika Statkienė (Lietuvos verslo kolegija)
Natalija Ignatova, dr. (Vilniaus kolegija)
Rasa Pranskūnienė, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Daiva Penkauskienė, dr. (VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras, M.Romerio universitetas)
Rūta Girdzijauskienė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)
Bronė Narkevičienė, dr. (Kauno technologijų universitetas)
Jūratė Valuckienė, dr. (Šiaulių universitetas)
Vaiva Zuzevičiūtė,  prof.dr. (M.Romerio universitetas)
Edita Trečiokienė, dr. (Švietimo mainų paramos fondas)
Aušra Kazlauskienė, prof.dr. (Šiaulių universitetas)
Sandrita Škėrienė, dokt. (Kauno technologijų universitetas)
Rūta Bružienė, dokt. (Vilniaus universitetas)
Irina Klizienė, doc.dr. (Kauno technologijų universitetas)
Julija Melnikova, dr. (Klaipėdos universitetas)
Milda Ratkevičienė, dr. (Klaipėdos universitetas)
Irena Zaleskienė, prof.dr. (Vilniaus universitetas)