Socialinio ugdymo tinklas

Vadovė – Odeta Merfeldaitė,  prof.dr.  (Mykolo Romerio universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Ilona Klanienė, prof. dr. (Klaipėdos universitetas)
Edita Štuopytė, doc. dr. (Kauno technologijos universitetas)
Asta Railienė, doc. dr. (Mykolo Romerio universitetas)
Rita Ilgūnė Martinėlienė, dr. (Vilniaus kolegija)
Odeta Šapelytė, lekt. (Šiaulių universitetas)
Auksė Petruškevičiūtė, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija)