Sporto edukacijos tinklas

Vadovė – Asta Šarkauskienė,  prof. dr. (Klaipėdos universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Asta Budreikaitė, doc.dr. (Klaipėdos universitetas)
Vytė Kontautienė, doc.dr. (Klaipėdos universitetas)