Strateginių partnerysčių tinklas

Vadovė – Auksė Petruškevičiūtė, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Vaiva Juškienė, dokt. (Vilniaus kolegija)
Giedrė Vaičekauskienė, dr. (Socialinių mokslų kolegija)
Nijolė Putrienė, dr. (LR Vyriausybės kanceliarija)
Natalija Ignatova, dr. (Vilniaus kolegija)