Švietimo vadybos ir lyderystės tinklas

Vadovė – Vilija Targamazde, prof.dr. (Vilniaus universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Lina Bairašauskienė, dokt. (Klaipėdos universitetas)
Gintautas Cibulskas, dr. (Kauno technologijos universitetas)
Inga Minelgaitė,  dr. (Islandijos universitetas)
Bronė Narkevičienė, dr. (Kauno technologijos universitetas)
Vilma Žydžiūnaitė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)