Tyrimų metodologijos tinklas

Vadovė – Liudmila Rupšenė, prof.dr. (Klaipėdos universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Justina Jakimovska, dokt. (Vilniaus universitetas)
Simona Kontrimienė, lekt. dr. (Vilniaus universitetas)
Jolita Kudinovienė, doc.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Daiva Penkauskienė, lekt.dr. (Mykolo Romerio universitetas)
Rasa Pranskūnienė, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Audra Skukauskaitė, prof.dr. (Centrinės Floridos universtetas, Klaipėdos universitetas)
Vilma Žydžiūnaitė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)