Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklas

Vadovė –  Lilija Duoblienė, prof.dr. (Vilniaus universitetas)

Tinklo komiteto nariai:
Vita Venslovaitė, dr. (Vilniaus universitetas)
Eglė Pranckūnienė,  dr. (Mokyklų tobulinimo centras)
Justina Garbauskaitė-Jakimovska,  dokt. (Vilniaus universitetas)
Jogaila Vaitekaitis, dokt. (Vilniaus universitetas)