LETA Valdyba

Prezidentė Liudmila Rupšienė
(Klaipėdos universitetas)
liudmila.rupsiene@ku.lt

Vice-prezidentė Raimonda Brunevičiūtė
(Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt

Sekretorius Rasa Pranckūnienė
(Aleksandro Stulginskio universitetas)
rasapr@gmail.com

Saveikenė

Iždininkė Diana Saveikienė
(Klaipėdos universitetas)
dianasaveik@gmail.com

Tinklų vadovai:

Mokymosi visą gyvenimą
vadovė Palmira Jucevičienė,
KTU,
palmira.juceviciene@ktu.lt

Švietimo vadybos ir lyderystės
vadovė Brigita Janiūnaitė,
KTU,
brigita.janiunaite@ktu.lt

Socialinio ir specialaus ugdymo
vadovė Edita Štuopytė,
KTU,
edita.stuopyte@ktu.lt

Įtraukaus ugdymo
vadovė Alvyra Galkienė,
VDU Švietimo akademija,
galkiene@gmail.com

Pedagogų profesinio tobulėjimo
vadovė Genutė Gedvilienė,
VDU,
genute.gedviliene@vdu.lt

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
vadovė Gražina Šmitienė,
KU,
g.smitiene@gmail.com

Bendrojo ugdymo
vadovė Aušra Kazlauskienė,
ŠU,
akazlauskiene@yahoo.com

Tyrimų metodologijos
vadovė Liudmila Rupšienė,
KU,
liudarupsiene@rupeksa.com

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos
vadovė Lilija Duoblienė,
VU,
lilija.duobliene@gmail.com

Informacinės technologinės edukacijos
vadovas Andrius Eidimtas,
LSMU,
andrius.eidimtas@gmail.com

Švietimo ir ugdymo istorijos
vadovė Irena Stonkuvienė,
VU,
irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo
vadovė Raimonda Brunevičiūtė,
LSMU,
raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt.

Sporto edukacijos
vadovė Asta Šarkauskienė,
KU,
asta.sarkauskiene@ku.lt

Meninio ugdymo
vadovė Rūta Girdzijauskienė,
LMTA,
girdzijauskiene.ruta@gmail.com